Udostępnij:

Konsolidacja zakładów produkcyjnych ELEKTROBUDOWA w Warszawie i Koninie

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2024-03-13 10:00:56

ELEKTROBUDOWA sp. z o.o., wiodący producent rozwiązań elektroenergetycznych, zakończyła proces konsolidacji produkcji, w ramach którego cała produkcja z Zakładu Produkcji Rozdzielnic w Warszawie została przeniesiona do Zakładu Produkcji Rozdzielnic w Koninie. 

Ta strategiczna decyzja ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej, optymalizację procesów produkcyjnych i redukcję ich kosztów, zwiększenie jakości oferowanych produktów oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Konsolidacja produkcji została zakończona pomyślnie, co pozwoli spółce ELEKTROBUDOWA na skoncentrowanie zasobów i kompetencji w największym centrum produkcyjnym. Umożliwi to zwiększenie wydajności produkcji i elastyczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku, a efektywne wykorzystanie zasobów przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Decyzja ta wynika z długoterminowej strategii rozwoju firmy oraz dalszego dostarczania i zapewniania Klientom rozwiązań elektroenergetycznych i usług najwyższej jakości. Ten krok jeszcze bardziej umocni pozycję marki ELEKTROBUDOWA na rynku.
 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.