Udostępnij:

Ciężkie maszyny na małym parkiecie

KOFAMA Koźle S.A.

2017-01-27 07:35:58

Po 130 latach działalności – w czasie których KOFAMA dotknięta została konsekwencjami drugiej wojny światowej, przeprowadziła odbudowę zakładu, zmodernizowała model działalności, zdobyła zaufanie znaczących polskich i zagranicznych kontrahentów – spółka nadal nie ustaje w dynamicznym rozwoju. KOFAMA Koźle S.A. przeprowadziła emisję akcji i debiutuje na rynku NewConnect. Autoryzowanym Doradcą jest warszawska grupa doradczo-inwestycyjna CARDA Consultancy S.A.

Najnowszy podmiot na NC – najdłuższe tradycje

Kiedy w XIX wieku dzisiejsza KOFAMA Koźle S.A. rozpoczynała swoją działalność, funkcjonowała jako największa w Europie Fabryka Celulozy i Papieru. Zakład – częściowo zniszczony podczas drugiej wojny światowej – w latach 60-tych rozpoczął produkcję pierwszych maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania i uszlachetniania płyt drewnopochodnych. Obecnie wyróżnia się na rynku producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu, bo dzięki międzynarodowemu doświadczeniu, wytworzonym technologiom oraz autorskim patentom jest w stanie wykonać najbardziej skomplikowane zamówienia dla najbardziej restrykcyjnych linii maszynowych. Maszyny KOFAMA wspierają rozwój przemysłu wydobywczy, drzewnego, chemicznego i energetycznego. Stosowane są również w dynamicznie rozwijającej się i oczekującej najnowocześniejszych rozwiązań branży ochrony środowiska.

Wśród kontrahentów spółki są polskie firmy takie jak KGHM, RWE, Mostostal Zabrze, FAMUR. Spółka dynamicznie rozwija również swoją działalność eksportową, której udział w przychodach planuje wciąż zwiększać z 25% do 40%. Zagraniczni odbiorcy spółki to między innymi tak znane na rynku firmy jak Andritz Separation, WOLFFKRAN Werk Brandenburg GmbH czy GEMCO Engineers B.V.

Spółka ciężkiego kalibru

Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu KOFAMA Koźle S.A. nie ma sobie równych pod względem możliwości technologicznych produkcji. Takie możliwości jak KOFAMA ma bowiem tylko kilka firm w Europie. Zgromadzone w zakładzie maszyny umożliwiają wykonywanie zleceń, wymagających niezwykle wysokiej precyzji, rzędu tysięcznej części milimetra, co przy wadze maszyn, sięgającej dziesiątków ton, jest skomplikowanym zadaniem technicznym. Prowadzona produkcja wymaga stosowania przy tym zaawansowanych technologii, do których można zaliczyć 40 uprawnień spawalniczych, w tym w zakresie spawania tytanu. Właśnie własna technologia microjetowego spawania tytanu przyczyniła się do stworzenia pierwszego na świecie skipu tytanowego dla branży wydobywczej, wielokrotnie bardziej trwałego i bezpiecznego, czy zamówień na konstrukcje okrętów podwodnych dla wojska.

Tradycja zobowiązuje

Spółka rok do roku poprawia swoje wyniki. Przychody jeszcze w 2012 roku wynosiły niecałe 19 mln zł, przy zysku EBITDA 0,76 mln zł. Natomiast w 2015 roku było to 32,5 mln zł przychodów i 3,48 mln zł zysku EBITDA. Daje to wzrost przychodów o 71,7% i zysku EBITDA o 357% w ciągu 3 lat. Wyniki za 2016 rok obarczone były bardzo niskim poziomem nakładów inwestycyjnych w Polsce, ale przełożyło się to jedynie na tymczasową zmianę dynamik zeszłorocznych wyników. Spółka rozpoznaje największe przychody w ostatnich miesiącach roku, kiedy finalizowana jest większość zamówień, ale już po 3 kwartałach 2016 roku przychody przekroczyły 14,3 mln zł a EBITDA wyniosła 3,01 mln zł. Spółka poprawia przy tym swoją strukturę bilansową, co w kolejnych okresach przekładać się będzie na dalsze poprawianie również kolejnych pozycji bilansowych i rachunku wyników, między innymi poprzez zwiększanie dostępności do niższych kosztów finansowania.

Dzięki przeznaczeniu kapitału - pozyskanego w drodze emisji akcji serii C1 i C2 - na rozwój działalności operacyjnej, KOFAMA będzie mogła między innymi zwiększyć zarówno liczbę obsługiwanych kontraktów, jak również przyspieszyć ich realizację.

- Pozyskane z emisji środki zwiększają kapitał pracujący spółki. To daje nam możliwość realizacji większej liczby zamówień i przyspieszyć część procesów – tłumaczy prezes spółki Norbert Polewka i dodaje - To dla nas szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wprowadzane przez nas nowe technologie oraz plany rozwoju działalności eksportowej.

Czy to czas na emisje akcji?

Rynek akcji w Polsce powoli wraca do łask inwestorów. Pierwszym z przejawów poprawiającej się kondycji rynku kapitałowego jest wzrost obrotów. Jeszcze w październiku 2016 roku łączne obroty na akcjach wyniosły 15,7 mld zł. Miesiąc później było to już 17,96 mld zł a w grudniu 21,53 mld zł. Daleko tym wartościom do rekordów z lat hossy 2006-2008, ale widać stopniową poprawę sentymentu. Inną kwestią działającą na korzyść rynku akcyjnego, są utrzymujące się w Polsce niskie stopy procentowe. Formy inwestowania takie jak lokaty i obligacje, w środowisku spadających stóp procentowych, przynoszą coraz mniejszy dochód - przez co znacząco tracą na atrakcyjności. Doradca transakcyjny spółki i jej Autoryzowany Doradca - CARDA Consultancy S.A., w oparciu o obserwacje rynku i przeprowadzone w ostatnich miesiącach emisje obligacji, dostrzega zbliżający się koniec trwającej obecnie hossy na rynku obligacji oraz zmniejszenie awersji do ryzyka. Duzi emitenci nie mają jeszcze problemów z uplasowaniem emisji, ale zauważalny jest spadek m.in. stóp redukcji podczas zapisów na obligacje. Ponadto niskie oprocentowanie lokat, a także wprowadzanie i podwyższanie opłat przez banki może spowodować wzrost zainteresowania części inwestorów innymi możliwościami inwestycyjnymi.

- Po dokonaniu analizy sytuacji na rynku akcji, CARDA Consultancy postanowiła zarekomendować spółce KOFAMA Koźle przeprowadzenie oferty udziałowych papierów wartościowych. Emisja okazała się wielkim sukcesem, dzięki czemu z dumą możemy powiedzieć, że właściwie odczytaliśmy zmieniającą się sytuację rynkową, a inwestorzy otrzymali produkt inwestycyjny w najwyższym stopniu spełniający ich bieżące oczekiwania oraz wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz stopy zwrotu – mówi Paweł Zaremba-Śmietański – Partner w CARDA Consultancy.

KOFAMA Koźle S.A. wprowadzi do obrotu 1 619 089 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 i C2. Akcjonariusze, którzy objęli te papiery, są właścicielami 18,63% akcji spółki.

Kolejnym krokiem KOFAMA Koźle na rynku kapitałowym będzie prowadzony przez CARDA Consultancy proces emisji publicznej z przejściem spółki na rynek główny.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi