Udostępnij:

Dane rejestrowe

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

NIP 5213452579
KRS 0000284737
REGON 141056327
Kapitał zakładowy 89 548 400,00 zł

Kontakt
 

Kierownik Biura Sprzedaży

Izabela Pustułka

email: izabela.pustulka@koksownianowa.pl
tel. +48 32 783 49 53
tel. kom. +48 509 954 519
 

Sprzedaż koksu i produktów węglopochodnych

email biuro-handlowe@koksownianowa.pl

Beata Krupa

email: beata.krupa@koksownianowa.pl
tel. +48 32 783 49 52
tel. kom. +48 607 671 448

Jakub Sowiński

email: jakub.sowinski@koksownianowa.pl
tel. +48 32 783 49 55
tel. kom. +48 501 410 136

Paulina Gątkiewicz

email: paulina.gatkiewicz@koksownianowa.pl
tel. +48 32 783 49 55
tel. kom. +48 695 582 947
 

Zakup materiałów i surowców

Sebastian Wolak

email: sebastian.wolak@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 32
tel. kom. +48 785 500 535

Izabela Bednarek

email: izabela.bednarek@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 32
tel. kom. +48 785 906 540
 

Kierownik Biura Obsługi Handlu i Logistyki

Jolanta Rybińska

email: jolanta.rybinska@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 90
tel. kom. +48 607 775 060

Sprzedaż detaliczna

tel. kom. +48 34 389 07 49

Agata Kołakowska

email: agata.kolakowska@koksownianowa.pl
 

Kierownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Surmik

email: paulina.surmik@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 30
tel. kom. +48 662 137 733

Monika Myga

email: monika.myga@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 31

Joanna Kołodziejczyk

email: joanna.kolodziejczyk@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 31
 

Kierownik Biura Zakupów

Piotr Pietruszczak

email: zakupy@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 23
tel. kom. +48 662 137 738
 

Specjalista ds. Zakupów

Judyta Topolska

email: zakupy@koksownianowa.pl
tel. +48 34 389 07 74
tel. kom. +48 785 298 109

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi