Udostępnij:

Dane rejestrowe

ZARMEN Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

NIP 7542739320
KRS 0000160402
REGON 532383555

Kontakt

Centrala Sekretariat

ul. Stefana Batorego 44
41-506 Chorzów


tel. +48 32 790 99 00
fax +48 32 783 99 99
email zarmen@zarmen.pl

Wezwania do zapłaty

email wezwania@zarmen.pl

Wicedyrektor Dział Finansowy, Prokurent

Izabela Piróg


tel. +48 32 790 99 78
fax +48 32 783 99 99
email izabela.pirog@zarmen.pl

Dyrektor Działu Handlowego

Aldona Pisarek


tel. +48 32 790 99 76
fax +48 32 783 99 99
email aldona.pisarek@zarmen.pl

Dyrektor Biura Nadzoru Grupy Kapitałowej

Agnieszka Raczewska-Bieleń

tel. +48 32 790 99 50
fax +48 32 783 99 99
email agnieszka.raczewska-bielen@zarmen.pl

 

Wicedyrektor Działu Księgowości

Gabriela Głaz

tel. +48 32 783 49 02
fax +48 32 783 99 99
email gabriela.glaz@zarmen.pl

Zastępca Dyrektora Handlowego, Prokurent

Iwona Sykut


tel. +48 77 545 70 04
fax +48 77 545 70 21
email iwona.sykut@zarmen.pl

Kierownik Działu Ekonomicznego

Damian Siwica

tel. +48  32 790 99 21
fax +48 32 783 99 99
email damian.siwica@zarmen.pl

Pełnomocnik ds. ZSZ

Katarzyna Krzysztoforska


tel. +48 32 790 99 01
fax +48 32 790 99 99
email katarzyna.krzysztoforska@zarmen.pl

Dyrektor Techniczny

Wiktor Kędys


tel. +48 603 810 165
fax +48 32 790 99 99
email wiktor.kedys@zarmen.pl

Główny Spawalnik

Piotr Deko


tel. +48 32 790 99 01
fax +48 32 790 99 99
email piotr.deko@zarmen.pl

Adresy Oddziałów

ZRM Częstochowa

Dyrektor oddziału ZRM Częstochowa - Zdzisław Grabowski

ul. Odlewników 20
42-202 Częstochowa


tel. +48 34 344 98 80

ZRM Warszawa

Dyrektor oddziału ZRM Warszawa – Jarosław Topolski

ul. Kasprowicza 132
01-949 Warszawa


tel. +48 22 835 89 10
fax +48 22 835 89 12

ZRM Zdzieszowice

Dyrektor oddziału Zarmen Zdzieszowice – Krystian Kern

ul. Powstańców Śląskich 1
47-330 Zdzieszowice


tel. +48 77 484 12 90
fax +48 77 484 26 60

ZLT Zakład Logistyki Transportowej

Dyrektor Zakładu Logistyki Transportowej – Łukasz Hepper

ul. Filarskiego 37
47-330 Zdzieszowice


tel. +48 77 545 70 81
fax +48 77 545 70 82

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi