Okładka newsa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-15 10:00:01

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) ZARMEN GPP Sp. z o.o. określa warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Okładka newsa REMAK-ENERGOMONTAŻ na X Konferencji „Nowe Kierunki Kogeneracji”

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

2023-02-10 13:00:17

W dniach 1-2 lutego 2023 r. przedstawiciele REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. mieli okazję reprezentować spółkę na X Konferencji „Nowe Kierunki Kogeneracji” Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Okładka newsa Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-02-01 10:00:00

Uprzejmie informujemy, że ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Okładka newsa Wizyta przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. w Zakładzie Produkcji Rozdzielnic w Warszawie

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2022-12-16 15:30:00

W czwartek 15 grudnia br. Zakład Produkcji Rozdzielnic ELEKTROBUDOWA w Warszawie gościł delegację przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Celem wizyty była prezentacja szerokiego portfolio urządzeń produkowanych przez spółkę.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.