Udostępnij:

ELEKTROBUDOWA zmodernizowała rozdzielnice RG-1 i RG-2 w Koksowni Częstochowa Nowa

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2023-09-07 10:30:31

We wtorek 5 września 2023 r. odbyło się uroczyste oddanie zrealizowanej przez spółkę ELEKTORBUDOWA inwestycji polegającej na modernizacji rozdzielnic RG-1 i RG-2 dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele zarządów spółek ELEKTROBUDOWA, Koksownia Częstochowa Nowa oraz ZARMEN. 

Zakres prac zrealizowanych przez spółkę ELEKTROBUDOWA obejmował m.in.:

 • demontaż istniejących rozdzielnic i nastawni,
 • produkcję urządzeń,
 • dostawę i montaż rozdzielnicy SN 6kV typu D-12PL (30 pól):
  • napięcie znamionowe: 12kV,
  • prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych: 2500A,
  • prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5kA/3s,
 • dostawę i montaż rozdzielnicy SN 6kV typu D-12PL (26 pól):
  • napięcie znamionowe: 12kV,
  • prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych: 2500A,
  • prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5kA/3s,
 • dostawę i montaż szaf RPW (2 segmenty) potrzeb własnych 400VAC i automatu SZR/PPZ,
 • dostawę i montaż szaf licznikowych,
 • dostawę aparatury rezerwowej,
 • wykonanie prac elektrycznych i budowlanych,
 • wykonanie projektów i niezbędnych instalacji,
 • wykonanie niezbędnych pomiarów i uruchomień.

 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.