Udostępnij:

Aktualności

Kategorie

Aktualności Aktualności ze Spółek
Okładka newsa Zakres informacji przekazywanej odbiorcą o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń w 2022 r.

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-31 12:00:31

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego publikuje zakres informacji przekazywanej odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń w 2022 r.

Okładka newsa Średnie zużycie energii elektrycznej wg grup przyłączeniowych w 2022 r.

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-31 11:25:51

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego publikuje średnie zużycie energii elektrycznej wg grup przyłączeniowych w 2022 r.

Okładka newsa Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 r.

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-31 07:00:52

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 r. ZARMEN GPP Sp. z o.o. podaje informację o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 r.

Okładka newsa Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2022 r.

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-23 11:00:34

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego publikuje wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: SAIDI, SAIFI, MAIFI.

Okładka newsa ELEKTROBUDOWA z porozumieniem o współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2023-03-20 10:30:01

W piątek 17 marca 2023 r. ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. podpisała porozumienie o współpracy edukacyjnej z Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu.

Okładka newsa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-15 10:00:01

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) ZARMEN GPP Sp. z o.o. określa warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.